วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

Anchoring Tool: Optimized feature in Access 2010

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2007 เป็นต้นมา จะมีความสามารถใหม่เรียกว่า Anchoring Tool มาให้ เพื่อแก้ปัญหาในการแสดงผลของ Forms ที่มักจะเกิดในเครื่องคอมฯ ที่มีการตั้งความละเอียดของจอขนาดต่างๆ กัน ช่วยให้เราสามารถออกแบบ Forms ได้ดียิ่งขึ้น และใช้พื้นที่หน้าจอไดัเต็มที่

ในเวอร์ชัน 2010 ที่จะเปิดตัวในราวเดือน พ.ค. 53 นี้จะปรับปรุงให้ทำงานได้ดีกว่าเดิมมาก เช่น สามารถเพิ่มคอลัมน์ได้ รวมแถวหรือคอลัมน์เข้าด้วยกันได้ บางครั้งต้องใช้ Header/Footer ของ Forms ช่วย เพื่อให้การใช้งานของส่วน Detail ของ Forms ทำได้ดียิ่งขึ้น

ของดูตัวอย่างที่ผมทำเป็นภาพเคลื่อนไหวไว้ใน YouTube ดูครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น