วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

Data Bar: 2010 Conditional Formatting

MS Access 2010 เวอร์ชันใหม่จะมี Conditional Formatting ใหม่มาให้เล่นกัน คือ แสดงข้อมูลเป็นรูปกราฟที่มีสีสรรสวยงามขึ้นใน Text Box เป้าหมายได้ ซึ่งจะใช้ได้กับสิ่งที่เราเคยใช้ Conditinal Formatting ได้ในเวอร์ชันก่อนๆ

ใน Form

จากตัวอย่างผมได้สร้าง query ที่มีการแสดงผลรวมของข้อมูล ตั้งชื่อฟิลด์ว่า MyCount


จากนั้นผมจะสร้างฟอร์มชนิด Datasheet ขึ้นมา


เมื่อเปิดฟอร์มที่เพิ่งสร้างเสร็จขึ้นมาในมุมมอง Datasheet View ให้คลิกที่ Text Box เป้าหมาย ในที่นี่คือ MyCount แล้วคลิกปุ่ม Conditional Formatting ที่อยู่บนเมนู Datasheet


ตรวจดูว่า MyCount ได้เลือกไว้ในช่อง Show formatting rules for: แล้วคลิกที่ปุ่ม New Rule


จากนั้นให้เลือก Compare to other records ถ้าต้องการไม่ใช้แสดงตัวเลข แต่ให้แสดงเฉพาะแท่งแสดงข้อมูลอย่างเดียว ให้คลิกเลือก Show Bar only ส่วนของ Type: ก็ไม่ต้องทำอะไร แล้วเลือกสีของแท่งข้อมูลตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK


จะเห็นว่ามี Rule ตัวใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นเป็นแท่งสีน้ำเงิน จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK


ผลก็จะเป็นดังรูปข้างล่างนี้


ใน Report
ถ้าจะสร้างใน Report ก็สามารถทำได้เช่นกัน


สร้าง Report ขึ้นมา แล้วเปิดในมุมมอง Layout View แล้วเลือก Text Box เป้าหมาย จากนั้นให้คลิกปุ่ม Conditional Formatting บนเมนู Format


ทำตามขึ้นตอนเหมือนที่ทำใน Form ก็จะได้ผลดังรูปข้างล่างนี้


ลองใช้ความสามารถใหม่นี้ดูได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น