วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Data macros: Change data based on events

ความสามารถใหม่เพิ่งจะมีใน Access 2010 คือ Data macros

ลองมาใช้ความสามารถใหม่นี้ในการสร้าง AutoField แบบกำหนดเงื่อนไขเอง

จากตัวอย่างผมจะกำหนดให้ฟิลด์ BatchNo เป็น Auto Field โดยนำค่าตัวเลข AcadYear และ MyGrp รวมกันเป็นข้อมูลของ BatchNo โดยจะมีลักษณะเป็นดังนี้

YYYY/XXX/9999

YYYY=ปี พ.ศ. จากฟิลด์ AcadYear
XXX คือ ตัวอักษร ที่ได้จากฟิลด์ MyGrp
9999 คือ หมายเลข เรียงจาก 0001, 0002, 0003,... ไปเรื่อยๆ โดยจะนับจาก 1 ใหม่เมื่อเริ่มปีใหม่หรือกลุ่มใหม่

มาลงมือทำเลยครับ

1. สร้างตารางชื่อ tblBatchNo ขึ้นมา ประกอบด้วยฟิลด์ดังรูป2. เปิดตารางใหม่นี้ในมุมมอง Datasheet view แล้วไปที่เมนู Table บน Ribbon แล้วคลิกที่ปุ่ม Before Change3. ใส่สร้าง Actions ดังรูป ตัวที่สำคัญคือ SetField action ที่จะออก BatchNo ตามเงื่อนที่กำหนดไว้ในตอนแรก


ให้คลิกที่ภาพนี้เพื่อดูว่าผมใช้ Actions อะไรบ้างนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น