วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Record Validation Rule: Access 2010

เรามาดูคุณสมบัติใหม่ๆ ที่มีใน MS Access 2010 กันเลยครับ

สิ่งแรกที่จะพูดถึงคือ Record Validation Rule ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการตั้งกฏเกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ที่เมื่อก่อนจะทำได้เฉพาะ Field Validation Rule เท่านั้น

ขั้นการการทำ
1. เปิดตารางที่ต้องการในมุมมอง Datasheet View แล้วคลิกเลือกเมนู Fields บน Ribbon แล้วคลิกเลือกปุ่ม Validation แล้วคลิกเลือก Record Validation Ruleเราสามารถกำหนดว่า StartDate ต้องน้อยกว่า EndDate ได้ ก็ใส่ค่า [StartDate]<[EndDate] จากตัวอย่างเป็นการกำหนดให้ต้องกรอกข้อมูลในฟีลด์ FirstName และ LastName

2. แล้วก็กำหนดข้อความที่ต้องการให้แสดงเมื่อการกรอกข้อมูลไม่ครบเงื่อนไขที่ตั้งไว้ โดยไปที่คำสั่ง Record Validation Message

3. ลองคีย์ข้อมูลดู โดยไม่ใส่ข้อมูลให้ครบเงื่อนไข ก็จะมีข้อความเตือนและจะไม่มีการบันทึกข้อมูลจนกว่าจะได้ข้อมูลตามเงื่อนไขก่อน

ลองทำดูครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น